Deratizace Limberský

Plevel


Je náhodná, nežádoucí rostlina v porostu (monokultuře) pěstovaných rostlin, která má tendenci pronikat na člověkem obhospodařované či vytvářené plochy a snižovat jejich hospodářské nebo estetické využití. Plevele ochuzují polní plodiny o vodu, půdu o půdní vzduch a o živiny. Snižují teplotu půdy, zastiňují polní plodiny, podporují šíření chorob a škůdců. Ztráty v biomase příslušné polní plodiny způsobené plevelem mohou dosáhnout až 20–60 %. V ČR je v současné době uváděno 198 druhů plevelů, z nich je však 35 druhů považováno za druhy ohrožené.


Likvidace plevelů

Ošetření tenisových kurtů,golfových hřišť, dostihových závodišť, letištních ploch.Deratizace

Aktualizováno dne: 7.1.2013