Deratizace Limberský

Holub domácí


Sdružuje se ve velkých hejnech, žije v párech a staví velmi hrubá hnízda. Škodí ve městech i zemědělských skladech. Hnízdí ve vysokých polohách a obývá střechy , půdy, výklenky, nádražní a výrobní haly, ozdobné fasády a dutiny v budovách. Živí se semeny rostlina vegetabilními zbytky lidské potravy, např. pečivem. Za potravou zalétá i do okolních zemědělských usedlostí. Pije denně, vydrží několik dní bez potravy.


Ochrana proti holubům

Instalace zábran proti hnízdění holubů.

-Hrotový systém KOLUMBEX

Tento systém je vhodný pro ochranu stříšek, říms, okapů, zábradlí, soch, atd.

-Síťový systém

Tímto systémem lze chránit větší plochy jako střechy, okna, balkóny, světlíky domů, atd.Deratizace

Aktualizováno dne: 7.1.2013