Deratizace Limberský

Šváb obecný


Je to teplomilný imigrant, který se v našich podnebných podmínkách vyskytuje ve společnosti člověka: V domech, skladištích, nemocnicích, ubytovnách apod. Je to nevybíravý všežravec. Může být obtížný, znečišťuje a ničí potraviny a může přenášet zárodky chorob. Rozšíření: Po celém světě, za jeho vlast se považuje jižní Asie.

Štěnice domácí


Štěnice představují malé bezkřídlé ploštice (3-6 mm) s oválným tělem, které sají krev. Jsou aktivní jenom v noci, přes den jsou v úkrytech v blízkosti svého hostitele (postele, tapety, rámy obrazů). Způsobují bolestivé svědění způsobené sáním krve.

Dezinsekce

Hubení škodlivého a obtížného hmyzu


Zejména se jedná o mouchy, moly, mravence všech druhů, klíšťata, štěnice či bodavý hmyz v objektech komunální sféry (byty, rekreační objekty, letní tábory, nemocnice, hotely, ubytovny), ale i švábovitý hmyz v pekárnách, pivovarech, mlékárnách či skladištní škůdci ve skladech potravin, obilí, papírnách atd.

Hmyz patří mezi nejnebezpečnější přenašeče chorob a choroboplodných zárodků.

Chemické preparáty se aplikují formou postřiků, aerosolů termomechanických či termických (dýmovnice). Biotechnické preparáty se aplikují formou lepových či požerových nástrah.

Deratizace

Aktualizováno dne: 7.1.2013