Deratizace Limberský

Potkan obecný


Je skupinový druh. Uvnitř budov žije v děrách a štěrbinách ve zdech a podlahách. Vně budov žije převážně v blízkosti vody, podél vodních příkopů a v kanalizační síti.

Myš domácí


Žije nejčastěji v blízkosti lidí a jejich obydlí, je schopna docela dobře přežít i ve volné přírodě a rychle rozmnožit populaci.

Deratizace

Hubení hlodavců


Hlodavci jsou škůdci. Ničí a kontaminují potraviny, ničí budovy a materiál a roznáší choroby. Jsou všeobecně všudypřítomní.

Největší obavu představují hlodavci jako přenašeči nebezpečných nákaz. Ačkoliv nemusí být v některých případech zamoření větším rizikem, mohou přenášet choroby potencionálně nebezpečné pro člověka. Rovněž mohou být nosiči některých mikroorganismů, které mohou ohrožovat zdraví lidí.

Aplikují se jednak antikolaguanty, jednak mechanické pasti, ale i akustické plašiče a odpuzovače.

Deratizace

Aktualizováno dne: 7.1.2013